AFBN

De Dutch Junior Lions en de Academy maken deel uit van de American Football Bond Nederland (AFBN)

De AFBN of de American Football Bond Nederland is de overkoepelende bond voor American Football in Nederland. De AFBN is opgericht in 2001 na de fusie van de Nederlandse American Football Federatie (NAFF) en de American Football League Nederland (AFLN).

De AFBN heeft tot doel American football op een zo’n hoog mogelijk niveau te faciliteren en te promoten. Sinds de fusie is dat ook mogelijk. Sinds 2001 wordt American football op meerdere niveaus, in verschillende spelvormen en in meerdere divisies tegelijkertijd georganiseerd.

De Bond organiseert American football in Nederland aan de hand van een dagelijks bestuur. Binnen de AFBN zijn tevens een aantal commissies benoemd die het bestuur ondersteunen in de uitvoering van diverse taken. Op dit moment zijn de volgende commissies actief binnen de AFBN:

Wedstrijdcommissie
Scheidsrechterscommissie
Medische commissie
Tucht- en geschillencommissie

Al deze commissies leggen verantwoording af aan het hoofdbestuur omtrent de uitvoering van hun taken. De leden van deze commissies worden tijdens een Algemene Leden Vergadering gekozen.

Website AFBN